About me

Sometimes I write in English. Ibland skriver jag på svenska. Sometimes I don’t write at all, other times I write plenty. Ibland skriver jag inte alls, andra gånger skriver jag ganska mycket. Sometimes I’m in love, sometimes the world is all painted black. Ibland är jag kär, ibland är världen svart.